Su M. mėgstame pašnekėti už Čekį. Štai vakar vakarą šuva trinasi aplink kojas ir aš už jį pasipiktinu:

–  Fu kokia pradvisusi kojinė!

M. atrėžia:

–  Ne, jis sako: „Ooo! Kokia informatyvi kojinė!”

 

Čekis