Amžinas klausimas, ar ne? Vaikai, aišku, dažnai patys žino, ko nori, ir prašo tėvų. Puiku, jei tik įmanoma, vaikų norus reikia pildyti. Tačiau pridėčiau nuo savęs, kad po eglute tarp kitų dovanų vaikui turėtų atsirasti ir bent viena knyga.

Kodėl? Nes tai įdomu, prasminga, dar (tarp kitko) ir investicija į vaikų ateitį.

Laikoma, kad vaikai iki ketvirtos klasės – mokosi skaityti, o nuo ketvirtos skaito mokydamiesi. Todėl labai svarbu, kad iki to laiko susiformuotų, kuo tvirtesni skaitymo įgūdžiai. Ir būtent todėl daugelyje šalių panašaus amžiaus vaikai (~10 m.) laiko testus, kuriais tikrinami jų skaitymo įgūdžiai. Pavyzdžiui, Lietuvoje kas ketverius metus atliekamas PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) tyrimas, kuriame kartu dalyvauja apie 50 pasaulio šalių.

PIRLS ir daugybė kitų tyrimų, rodo ryšį tarp namų bibliotekos ir skaitymo pasiekimų, t. y . vaikai, kurių namuose yra knygų, o ypač jų amžiaus vaikams skirtų knygų, tokiuose tyrimuose pasiekia geresnius rezultatus nei tie, kurie neturi namų bibliotekos. Aišku, įtakos skaitymo gebėjimams turi ir kiti ne mažiau svarbūs veiksniai, pavyzdžiui, ar skaito tėvai, ar namuose ir mokykloje sudarytos tinkamos sąlygos mokytis bei skaityti ir pan.

Štai neseniai paviešintame Jungtinės Karalystės labdaros organizacijos „Nacionalinis raštingumo fondas“ (National Literacy Trust) tyrime konstatuojama, kad vaikai, kurie turi knygų, 15 kartų labiau tikėtina, kad pasieks aukštesnius nei jų amžiui įprasta skaitymo gebėjimus, ir 4 kartus mažiau tikėtina, kad jų skaitymo gebėjimai bus žemesni už jų amžiaus standartą.

Tolimesni tyrimai rodo, kad gerus ar aukštesnius skaitymo įgūdžius pasiekę vaikai ir vėliau geriau mokosi kitų disciplinų, baigia mokyklas, studijuoja ir net gyvena sveikiau!

Dėl suminėtų priežasčių daugelyje šalių veikia įvairios skaitymo skatinimo programos, pabrėžiama skaitymo nuo ankstyvo amžiaus svarba, dalijamos knygos visiems vaikams ar bent vargingiau gyvenančių šeimoms. Kartais į tokius dovanų rinkinius įeina ne tik grožinės ar pažintinės knygos vaikams, bet ir bukletai su informacija tėvams apie skaitymo svarbą bei įvairūs patarimai, kaip skaityti kūdikiams ir vaikams. Deja deja… Lietuvoje to neturime. O reikėtų labai.

Taigi, dovanokim ir skaitykim knygas vaikams. Kūdikiams irgi. Taip ir jiems. Būtinai!

Ir tai labai smagu. Aš, pavyzdžiui, savo draugų mažyliams nieko kito dovanojusi net ir nesu.

P. S. Prieš pora metų apie tai esu rašiusi plačiau straipsnyje, kuris atsidūrė leidinyje „Esu laimingas, nes skaitau“. Jei kam įdomu, ten rasite ir įvardintus konkrečius tyrimus, ir nuorodas į juos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *