Taigi, į kiek kalbų išverstas Antoine De Saint-Exupery „Mažasis princas“? Ar pamėginsite atspėti?

📚 Pasirodo, ši knyga išversta net į 444 kalbas ir dialektus! Ji išversta ne tik į gyvas, bet ir mirusias kalbas. Ir ne tik lotynų ir senovės graikų, bet ir, pavyzdžiui, senovės egiptiečių, sanskrito!

🌐 Plaukiodama internetuose aptikau fondo „Jean-Marc Probst Foundation for the Little Prince“ puslapį. Be kitų su „Mažuoju princu“ susijusių veiklų, fondas skatina „Mažojo princo“ vertimus ir kaupia informaciją apie juos. Puslapyje netgi surašyti visi vertėjai, kurie vertė šią knygą į tam tikrą kalbą, ir sudėti visų leidimų viršeliai. Fantastika!

Štai čia viską, apie ką parašiau, galite rasti: https://petit-prince-collection.com/lang/traducteurs.php?lang=en